Zorg & Welzijn

Maatwerk voor ervaringsdeskundigen

Dit maatwerktraject volg je tegelijkertijd met de reguliere BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. Waarbij de leerlijn ervaringsdeskundigheid verweven is door de gehele opleiding. Er worden meer lesuren verzorgd (onder andere voor intervisie) en er is tijd voor individuele ondersteuning.

  • Je hebt zelf eigen ervaringen op het gebied van huiselijk geweld, mishandeling, verslaving of psychische problematiek
  • Je wilt jouw ervaringen inzetten om het herstel van cliënten te kunnen ondersteunen.
  • Je volgt de BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Het minimum aantal deelnemers is 16.
Bij voldoende deelnemers start deze groep in september en als het minimum niet gehaald wordt in januari 2023.

Dit maatwerktraject loopt drie jaar parallel aan de reguliere BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Naast de gebruikelijke kosten voor de reguliere BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg wordt voor dit maatwerktraject een aanvullende bijdrage gevraagd voor extra inzet van docenten. Deze bijdrage is vastgesteld op € 845,00 per leerjaar.

Meer informatie
Lydia van der Plas, team Maatschappelijke Zorg
l.v.d.plas@rijnijssel.nl
06 39344264

Aanmelden
Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Vergeet niet om je ook aan te melden voor de reguliere BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Wat je ook moet weten

Toelating

Kijk hier voor toelating tot de reguliere BBL-opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Aanvullende voorwaarden ervaringsdeskundigheid
Een docent bespreekt met jou of deze opleiding voor jou geschikt is. Er wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

  • Je hebt zelf ontwrichtende ervaringen opgedaan in het verleden (huiselijk geweld, mishandeling, verslaving, psychische problematiek);
  • Je kunt reflecteren op je eigen herstel;
  • Je hebt een BBL-overeenkomst bij een organisatie die ervaringsdeskundigheid een plek kan en wil geven bij de ondersteuning van cliënten;
  • Je krijgt gedurende de opleiding de mogelijkheid om examenopdrachten gericht op ervaringsdeskundigheid uit te voeren in je werk.

Locatie

De leslocatie is Kronenburgsingel 16 in Arnhem.