Zorg & Welzijn

In de beroepssector zorg en welzijn werk je met mensen; jong of oud, ziek of gezond. Het gaat om het bieden van zorg en/of om het begeleiden van mensen. Een medewerker in deze sector speelt in op de steeds veranderende vraag van de cliënt.

Medewerkers binnen de instellingen van zorg en welzijn moeten hun kennis goed op peil houden om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen. Het kan gaan om vakinhoudelijke kennis en vaardigheden maar ook om scholing in de bedrijfshulpverlening. Rijn IJssel Training & Opleiding speelt in op de veranderende scholingsvragen uit de sector. Niet alleen binnen het aanbod van de reguliere opleidingen, maar ook in geval van bijvoorbeeld trainingen.

De zorg is een veel besproken sector en houdt de gemoederen nogal eens bezig. De personeelstekorten, ontoereikende budgetten, veranderende wet- en regelgeving, een veelheid aan geldstromen, de verdeling van subsidies, en de (vermeende) afnemende kwaliteit geven veel stof tot discussie. Wachtlijsten en capaciteitsproblemen maken dat werken in de zorg vaak gepaard gaat met werken in een omgeving met een hoge werkdruk, tegen een salaris dat vaak lager ligt dan gebruikelijk is in de marktsector.

De zorg biedt echter ook voldoening en betrokkenheid. Veel mensen die kiezen voor een baan in de zorgsector, doen dit vanuit maatschappelijke of menselijke betrokkenheid. Voor velen is dat een dankbare taak, maar wel een die vaak gepaard gaat met forse verantwoordelijkheden.